Driftinformation

Aktuell status:
Inga felrapporter eller driftstörningar
 
Planerade störningar:
Inga planerade driftstörningar.

Tillförlitlighet

Nätet har hög redundans, dvs om en fiberledning skulle skadas så tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet.
Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.